• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 27 aprilie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Aprobarea transmiterii către EIOPA a intenției A.S.F. de a se conforma cu recomandările din Ghidul BoS-2021/456 privind identificatorul entității juridice;

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Autorizarea domnilor Popescu Cristinel Sandu și Tanciu Adrian în calitate de Directori ai SSIF Voltinvest S.A., ca urmare a prelungirii mandatelor actuale acordate acestora;

Autorizarea doamnei Corina-Mădălina Cojocaru în funcția de Director general al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții BRD Oportunități și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2035 și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții BRD Orizont 2045 și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Avizarea modificărilor Actului constitutiv al societății NN Asigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. (majorare capital social, noua structură a acționarilor, numire membru în Consiliu de Administrație, vânzare acțiuni, modificarea unor articole din Actul Constitutiv și actualizarea datelor de identificare ale unui acționar);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Lea Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților);

Aprobarea modificării adusă art. 6 din Actul constitutiv al societății Rogrup Broker de Asigurare S.R.L.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.