2022 - Sancțiuni piața de pensii private

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat pe parcursul anului 2022 mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața pensiilor private, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Decembrie 2022

 • S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

Noiembrie 2022

 • BCR S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.
 • Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:
  • plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei a doamnei Anne-Marie Mancaș în calitate de Director Financiar, Membru al Directoratului Generali S.A.F.P.P. S.A. (în perioada 01.10.2019 – 06.07.2021) și Președinte al Directoratului societății (în perioada 07.07.2021 – 12.09.2022).

      Principala deficiență constatată a vizat activitatea operațională.

 

Septembrie 2022

 • Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.:
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei a doamnei Mioara Mărușter, în calitate de Director general adjunct;
  • sancționarea cu avertisment scris a doamnei Marcela Adriana Grosu, în calitate de persoană care a condus structura auditului intern a Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri.

 

August 2022

 • BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.
 • BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 553.900 lei și avertisment scris, pentru faptul că nu a asigurat, potrivit legii, aplicarea unor mecanisme interne adecvate și efective de verificare necesare, în acord cu dimensiunea, natura și complexitatea activității acestuia, în ceea ce privește controlul datelor din balanțele contabile ale societății. Totodată, la nivelul societății nu s-a asigurat înregistrarea tuturor documentelor de uz intern.
 • Doamna Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în perioada controlată, a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 67.800 de lei și avertisment scris, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește anumite fluxuri operaționale, precum: actualizarea datelor participanților, situații punctuale de întârziere a plăților efectuate către beneficiari, publicarea unor situații financiare cu date eronate, erori de raportare și informare a participanților etc.
 • Doamna Adriana Mîndrilă, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de audit intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a planificat și nu a desfășurat, în perioada controlată, misiuni de audit care să determine eficacitatea şi caracterul adecvat al mecanismelor şi procedurilor administratorului cu privire la activitatea contabilă proprie a societății.
 • Doamna Elena-Mihaela Pruteanu, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de control intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a monitorizat și nu a verificat cu regularitate aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private, şi a procedurilor interne,  pentru a ține evidenţa neregulilor descoperite,  nu a depus toate diligențele pentru a preveni orice situație de încălcare a prevederilor actelor normative aplicabile sau a procedurilor interne ale administratorului şi nu a formulat propuneri de măsuri ferme pentru remedierea situațiilor de neconformitate.
 • Doamna Maria-Alina Petru, în calitate de persoană care conduce structura de control intern în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 1.600 de lei ca urmare a faptului că nu a îndeplinit corespunzător atribuția de urmărire a ducerii la îndeplinire de către societate a măsurilor dispuse de către A.S.F.
 • NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. - Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei și avertisment scris a dnei. Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director general;
  • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei și avertisment scris a dnei. Florina Mihaela Decei, în calitate de Contabil Șef;
  • sancționarea cu avertisment scris a dlui. Bogdan Costin Vlad, în calitate de persoană care conduce structura de audit intern a NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională.

 

Iulie 2022

 • NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. - Sancționarea domnului Dan - Valentin Gheorghe, în calitate de Director de Investiții în cadrul societății, cu amendă contravențională în cuantum de 5.600 de lei. În sarcina directorului de investiții s-au reținut fapte contravenționale reprezentând încălcarea regulilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii private.

 

Iunie 2022

 • Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. - Sancționarea cu avertisment scris pentru o situație punctuală de nerespectare a prevederilor legale, în ceea ce privește măsurile de natură administrativă ce trebuiau luate în legătură cu un agent de marketing persoană fizică, și nici a obligației corelative de a notifica A.S.F.

 

Mai 2022

 • BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A:

  Doamna Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 100.000 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare. În sarcina directorului general s-au reținut fapte contravenționale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raționament economic, contravin funcționalității conturilor și care nu reflectă situația reală a patrimoniului administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

  Domnul Laurent Simon Doubrovine, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

  Doamna Raluca Ioana Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 60.800 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

  Domnul Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu amendă contravențională în cuantum de 55.500 de lei și, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfășurării activităților reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare.

  În sarcina membrilor Consiliului de Administrație al societății s-au reținut fapte contravenționale, din care rezultă că aceștia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fapt ce a afectat patrimoniul administratorului.

  Având în vedere sancțiunile menționate mai sus, A.S.F. a procedat, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019 cu modificările și completările ulterioare, la reevaluarea membrilor structurii de conducere ale căror autorizații erau în vigoare la data de 11.05.2022. În urma finalizării procesului de reevaluare, Consiliul A.S.F. a hotărât:

  Retragerea aprobării acordate doamnei Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

  Retragerea aprobării acordate doamnei Raluca Ioana Moise, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

  Retragerea aprobării acordate domnului Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 • BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.- Doamna Corina Mădălina Cojocaru, în calitate de Director general adjunct și înlocuitor de drept al Directorului general al BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. în perioada 01.12.2021 – 31.03.2022, a fost sancționată cu avertisment scris pentru o situație de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește operarea transferului unui participant la un alt fond de pensii facultative.

 

Februarie 

 • NN Asigurări de Viață S.A. - Sancționarea cu avertisment scris a domnului Gerke Anno Witteveen, în calitate de înlocuitor al Directorului General, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește unele procese operaționale.

 

Ianuarie 

 • Prin Decizia nr. 9/07.01.2022, doamna Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director General al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește unele procese operaționale