Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 23 martie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Aprobarea amendamentelor Codului Bursei de Valori București S.A. – Operator de piață reglementată;

Aprobarea modificărilor Codului Bursei de Valori București S.A. – Sistem Multilateral de Tranzacționare;

Regulamentul pentru modificarea art.73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Dragoș Nicolae Oltenescu în funcția de Director general adjunct la societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.;

Aprobarea doamnei Petria Roxana-Cristina în funcția de administrator al societății Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. și a modificării prevederilor Actului constitutiv în consecință;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții administrate;

Aprobarea solicitării Cyprus Securities and Exchange Commission de a accepta delegarea competenței de a aproba prospectul de vânzare de acțiuni emise de Premier Energy PLC, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea solicitării societății Garanta Asigurări S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul PriceWaterhouseCoopers Audit S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Unicredit Insurance Broker S.R.L. (numirea administratorului și modificarea conținutului art. 5 și art. 6);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Global Assistance Broker de Asigurare S.R.L. (completare obiect de activitate, structura asociaților, actualizare date asociați, modificarea conținutului unor articole);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății INK Consultanță - Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului de activitate și modificarea unui articol);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Vector Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.