Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 2 martie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul articolului 7 din CSDR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Recomandări pentru societățile de asigurare și reasigurare privind funcțiile critice.

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Dragoș Cabat în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Certinvest S.A.;

Aprobarea domnului Krisztián Kurtisz în calitate de membru-Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Marian-Nicolae Ignat în calitate de Membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Mihaela Drugă pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea IFMA S.A. București și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicată;

Aprobarea avizării modificărilor aduse Statutului Biroului Asigurătorilor Auto din România;

Aprobarea societăților Țiriac Asset Holdings Limited ca acționar semnificativ direct și Țiriac International Foundation ca acționar semnificativ indirect la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea soluționării notificării intenției societății NN Asigurări de Viață S.A. de a înceta desfășurarea activității de asigurare în baza libertății de a presta servicii pe teritoriul Bulgariei;

Acordarea autorizației de funcționare ca intermediar principal - companie de brokeraj a societății Inchcape Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea Modificărilor Aduse Actului constitutiv al societății Nova Insurance Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, asociat unic, numire administrator);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de retragere a avizului prin care s-a acordat UniCredit Bank S.A. calitatea de depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.