Informare de presă- Soluții favorabile ASF, pronunțate în luna ianuarie 2022

Soluții favorabile ASF, pronunțate în luna ianuarie 2022

 

București, 18 februarie 2022 - În luna ianuarie a anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare:

 

  1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 4989/2/2020

Prin Hotărârea nr. 31/17.01.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Mihai Traian BABĂU, în calitate de agent de servicii de investiții financiare al SSIF BRK S.A:

Soluția pe scurt:

„Admite excepția perimării. Constată perimată cererea de chemare în judecată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunțare (..).”

Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 3309/05.11.2015, prin care reclamantul a fost sancționat cu amendă în calitate de agent de servicii de investiții financiare al SSIF BRK S.A., și, în subsidiar, revocarea măsurii principale de sancționare cu amendă în cuantum de 2.000 lei și înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000387251&id_inst=2

 

  1. Judecătoria Mangalia - Dosar nr. 1442/254/2021

Prin Hotărârea nr. 48 din 18.01.2022, Judecătoria Mangalia a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu METTEXIN S.A. MANGALIA

Soluția pe scurt:

„Admite excepția tardivității invocată de intimată (A.S.F.) prin întâmpinare. Respinge contestația la executare formulată de contestatoare în contradictoriu cu intimata, ca tardivă.

 Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.(...)

Obiectul cauzei: contestația la executare formulată de METTEXIN S.A. împotriva executării silite inițiate de A.S.F. pentru punerea în executare a Sentinței civile nr. 9713/26.09.2014, pronunțate în dosarul nr. 18694/212/2014, prin care Judecătoria Constanța a admis cererea formulată de creditoarea Autoritatea de Supraveghere Financiară în contradictoriu cu debitoarea METTEXIN S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: http://portal.just.ro/254/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25400000000077864&id_inst=254

 

  1. Judecătoria Mangalia - Dosar nr. 1443/254/2021

Prin Hotărârea nr. 49 din 18.01.2022, Judecătoria Mangalia a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu METTEXIN S.A. MANGALIA.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția tardivității (...). Respinge contestația la executare formulată de contestatoare (METTEXIN S.A. MANGALIA) în contradictoriu cu intimata (A.S.F.), ca tardivă.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare (...)

Obiectul cauzei: contestația la executare formulată de contestatoarea S.C. METTEXIN S.A. MANGALIA împotriva procedurilor de executare silită demarate de A.S.F. în baza titlului executoriu reprezentând Sentința civilă nr. 870/29.05.2015 pronunțată de către Judecătoria Mangalia în dosarul nr. 1413/254/2015, precum și a tuturor actelor de executare subsecvente efectuate în dosarul de executare nr. 12/2017 de către Biroul Executorului Judecătoresc ,,VOLINTIRU ȘTEFAN”.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: http://portal.just.ro/254/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25400000000077865&id_inst=254

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 4269/2/2021

Prin Hotărârea nr. 290 din data de 20.01.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție favorabilă A.S.F. în contradictoriu cu dl. SPYRIDON STAVROS MAVROGALOS FOTIS, în calitate de membru al Directoratului City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Admite recursul declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva Sentinţei civile nr. 1088 din 8 iulie 2021 (...). Casează sentinţa recurată şi, în rejudecare, respinge cererea de suspendare ca neîntemeiată.

Definitivă”.

Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. împotriva Sentinței civile
nr. 1088/8.07.2021, pronunțate de Curtea de Apel București prin care instanța a admis cererea formulată de reclamantul Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al Directoratului City Insurance S.A. la data sancționării și a dispus suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 718/03.06.2021 prin care reclamantul Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al Directoratului City Insurance S.A. la data sancționării, a fost sancționat cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F., până la soluționarea definitivă a acțiunii în anulare a acesteia.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397101

 

  1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosar nr. 793/2/2021

În această cauză, prin Hotărârea nr. 388 din 26.01.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Cristian Bușu, în calitate de administrator al societății Depozitarul Central S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

Ia act de renunțarea recurentului-reclamant Cristian Buşu la judecarea recursului formulat împotriva Sentinței nr. 428 din 22 martie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă. ”

Obiectul cauzei recurs împotriva Sentinței civile nr. 428/24.12.2020, prin care Curtea de Apel București a respins ca nefondată acțiunea reclamantului Bușu.

În fond, dosarul a avut ca obiect suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1529/24.12.2020, prin care s-a dispus retragerea aprobării acordate de A.S.F., prin Decizia A.S.F. nr. 569/18.04.2019, domnului Cristian Bușu, în calitate de administrator al Societății Depozitarul Central S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000392145

 

  1. Curtea de Apel București - Dosar nr. 7677/2/2021

Prin Hotărârea nr. 97/27.01.2022, Curtea de Apel București a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Grant Thornton Audit S.R.L.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 1344/22.10.2021, prin care s-a dispus:

(i) retragerea Avizului nr. 198 din data de 14.06.2019 acordat societății Grant Thornton Audit S.R.L. de a desfășura activitate ca auditor financiar pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare reglementate și supravegheate de A.S.F. - Sectorul Asigurări - Reasigurări;

(ii) radierea societății reclamante din Lista auditorilor financiari aprobați de A.S.F. – Sectorul Asigurări - Reasigurări, publicată pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000402285&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel Timișoara - Dosar nr. 1460/59/2021

Prin Hotărârea nr. 32/27.01.2022, Curtea de Apel Timișoara a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Societatea Alfa &Quantum Consulting S.P.R.L.

Soluția pe scurt:

Ia act de cererea reclamantei ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L. de renunțare la judecata acțiunii în contencios administrativ (...).”

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta Alfa & Quantum Consulting SPRL prin care solicită, în principal, anularea adresei nr. P-DJ/3850.1/04.08.2021 privind descalificarea ofertei depusă de partea reclamantă la A.S.F., înregistrată sub nr. RG/19602/28.06.2021.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: http://portal.just.ro/59/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5900000000067128&id_inst=59

 

  1. Curtea de Apel Galați - Dosar nr. 13387/3/2014*

Prin Hotărârea nr. 33/28.01.2022, Curtea de Apel Galați a pronunțat următoarea soluție, favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Romanian Investment Fund:

Soluția pe scurt:

„Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamanta Romanian Investment Fund împotriva Sentinței civile nr. 409/08.12.2020 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 13387/3/2014*. Admite apelul incident declarat de societatea pârâtă Mecanica Rotes S.A. împotriva încheierilor de ședință din 23.09.2016 și respectiv 28.03.2019 și a sentinței civile nr. 409/08.12.2020 - pronunțate de Tribunalul Galați în dosarul nr. 13387/3/2014*. Admite apelul incident declarat de societatea pârâtă Metalica S.A. împotriva încheierii de ședință din 23.09.2016 și a sentinței civile nr. 409/08.12.2020 - pronunțate de Tribunalul Galați în dosarul nr. 13387/3/2014*. Schimbă în parte încheierile de ședință și sentința civilă apelate și în rejudecare: Admite excepția prescripției dreptului la acțiune al reclamantei Romanian Investment Fund invocată de societatea pârâtă Mecanica Rotes S.A. Respinge acțiunea formulată de reclamanta Romanian Investment Fund în contradictoriu cu pârâtele Mecanica Rotes S.A., Metalica S.A., Galgros S.A. și Surexcomp S.A., ca fiind prescrisă. Menține celelalte dispoziții ale încheierilor de ședință și ale sentinței civile apelate. Respinge apelul incident declarat de societatea pârâtă Metalica S.A. împotriva încheierii de ședință din 10.11.2020. Obligă pe apelanta reclamantă la plata sumei de 150 lei către apelanta pârâtă Mecanica Rotes S.A. și la plata sumei de 50 lei către apelanta pârâtă Metalica S.A. cu titlu de cheltuieli judiciare în apel (taxă judiciară de timbru).

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei: în principal, obligarea pârâtelor la plata de despăgubiri către reclamantă, ca urmare a neexecutării obligației legale imperative de a derula oferta publică de preluare obligatorie adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare asupra emitentului S.C. Altur S.A.

 

Soluția instanței poate fi consultată la adresa: http://portal.just.ro/44/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=12100000000108144&id_inst=44