Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 16 februarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe , pentru consultare publică, timp de 10 zile);

B) Autorizare

Autorizarea domnului Octavian-Marius Rațiu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.I.F. Transilvania S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Amplo S.A. Ploiești, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. pentru dobândirea unei participații calificate directe din capitalul social al societății Ergo Asigurări S.A.;

Acordarea autorizației de funcționare ca intermediar principal - companie de brokeraj a societății Direct Conect Asig Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Professional Broker de Asigurare S.R.L. (completarea obiectului de activitate, modificarea conținutului unor articole și actualizarea datelor de identificare ale unor asociați);

Autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.