Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 februarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei de modificare a Normei nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile)

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale (proiectul va publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Cristina Râmbeț pentru un nou mandat în calitate de Membru al Consiliului de Administrație la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea domnului Ion Ioniță pentru un nou mandat în funcția de Membru și Președinte al Consiliului de Administrație la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea domnului Ciprian Pop în funcția de Director general și membru al conducerii executive la societatea Gothaer Asigurări-Reasigurări S.A.;

Autorizarea doamnei Adina-Manuela Zorin în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al OTP Asset Management România S.A.I. S.A., ca urmare a extinderii obiectului de activitate al societății;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții OTP Innovation și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții You Invest Active Ron;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Construcții Montaj S.A. Crișeni având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea cererii de autorizare a BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale și de autorizare a modificării Actului constitutiv;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.