Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 ianuarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Regulamentul pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României), precum și proiectul de regulament pentru modificarea art. 73 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

 

B) Autorizare

Autorizarea doamnei Sîrbu Mihaela în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Tradeville S.A.;

Autorizarea doamnei Nicolae Elena și a domnilor Tudoran Petrică și Simulescu Mihail Valentin în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF Estinvest S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Autorizarea domnului Adrian Tod-Răileanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Sira S.A.;

Autorizarea domnului Bartholomeus Odilia Petrus Frijns în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Autorizarea doamnei Andreea-Marina Pipernea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aplicarea excepției de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere încheiate intragrup de Skanska Construction Romania S.R.L. cu societatea Skanska Financial Services AB;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Napochim S.A. Cluj Napoca, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. pentru dobândirea unei participații calificate directe din capitalul social al societății Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea modificării adusă art. 33 al Actului constitutiv al societății Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numire auditor financiar);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International Services S.a.r.l. de autorizare a Fondul Proprietatea S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) de tip închis, diversificat și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.