• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Neacșu Dragoș-Valentin în calitate de administrator provizoriu al societății Depozitarul Central S.A.;

Aprobarea domnului Peter Franz Höfinger în calitate de Membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere la societățile BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A., Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Peter Thirring în calitate de Membru și Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societățile BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A., Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A. și Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Tiberiu-Cristian Maier pentru un nou mandat în funcția de președinte al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea doamnei Mădălina-Andreea Șerban în funcția de Director general adjunct la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Derk – Jan Bouko Stol pentru un nou mandat în calitate de Administrator fără puteri executive, membru al Consiliului de Administrație al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea numirii domnului Ionescu Claudiu-Marius în funcția de conducător executiv al societății Teaha Asigurări-Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea numirii domnului Mischie Gheorghe-Marian în funcția de conducător executiv al societății Holfin Insurance Reinsurance Broker S.A.;

Aprobarea solicitării de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. a alegerii bursei dintr-un stat terț, respectiv London Stock Exchange din Marea Britanie, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții administrate;

Aprobarea modificării adusă punctului 5.2 din Actul constitutiv al societății Consilium Broker de Asigurare S.R.L. (structura asociaților);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.