Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 12 ianuarie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial la României).

B)  Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Konrad Alexandra în funcția de administrator al societății MediHelp International Broker de Asigurare S.R.L. și a modificării Actului constitutiv, în consecință;

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Martens S.A. și adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acțiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Dasig Consulting Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare structură asociați ca urmare a cesiunii de părți sociale, numire nou administrator);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Prestige Insurance Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.