Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 noiembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament privind modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Leontin Toderici în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF BT Capital Partners S.A.;

Autorizarea domnului Virgiliu-Pompiliu Ichim în funcția de Director general al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație al societății;

Autorizarea modificărilor intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. Muntenia S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money;

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L. a situațiilor financiare ale Nova Vision Investments AFIA S.A. și a fondului administrat de către aceasta, respectiv Fondul de Investiții Alternative - Fondul Oamenilor de Afaceri (FIA-FOA) pentru anii 2022 și 2023;

Aprobarea solicitării S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, S.C. Audit Consult Group S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023;

Aprobarea solicitării S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. privind retragerea autorizației de funcționare din calitatea de societate de administrare a investițiilor și de administrator de fonduri de investiții alternative;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Agroland Business System S.A. Timișoara și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății iHunt Technology Import Export S.A. și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud;

Aprobarea avizării modificării Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse prevederilor Actului constitutiv al societății Arca Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare structură asociați, numire nou administrator și conducător executiv, schimbare denumire societate și schimbare sediu social);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare ale societății aferente anilor 2022 și 2023 de către actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.