• ro
  • en

Anunț invitație participare selecție practicieni în insolvență - 22.10.2021

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Autoritatea de Supraveghere Financiară (”A.S.F.”) invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F. să depună, până cel târziu la data de 02.11.2021, ora 15.00, la Registratura Generală a Autorității de Supraveghere Financiară în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, în plic sigilat, oferta în vederea desemnării ca practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, aflat pe rolul Tribunalului București, întocmită conform prevederilor art. 18 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.

Pe plicul sigilat depus la Registratura Generală a A.S.F. vor fi înscrise următoarele: "Documentaţie pentru selecția practicienilor în insolvenţă.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de analiză și selecție a practicienilor în insolvenţă".

 

Citiți AICI noua Procedură privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F.