• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ESMA a înaintat Comisiei Europene spre aprobare Raportul final privind standardele tehnice care specifică conținutul și formatul notificării STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț (securitizările sintetice)

ESMA a înaintat Comisiei Europene spre aprobare Raportul final privind standardele tehnice care specifică conținutul și formatul notificării STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț (securitizările sintetice)

ANUNȚ: 

În data de 12 octombrie 2021, ESMA a publicat pe site-ul acesteia un anunț prin intermediul căruia informează faptul că a înaintat Comisiei Europene spre aprobare Raportul final privind standardele tehnice care specifică conținutul și formatul notificării STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț (securitizările sintetice). Raportul final privind proiectele RTS și ITS reflectă în mare măsură propunerile originale incluse în documentul de consultare din luna mai, având în vedere feedback-ul primit. Raportul vizează asigurarea coerenței între cadrele de notificare STS pentru securitizările tradiționale și cele sintetice.

Până la aprobarea Raportului final de către Comisia Europeană, inițiatorii pot pune la dispoziția ESMA informațiile necesare utilizând template-urile interimare pentru notificarea STS sintetică. Template-urile au fost actualizate pentru a reflecta modificările care au fost făcute în urma consultării publice.

Template-urile interimare pentru notificarea STS sintetică pot fi utilizate de inițiatori în mod voluntar, dar pot suferi modificări urmare a aprobării de către Comisia Europeană și a intrării în vigoare a RTS/ITS-urilor.

Anunțul și documentul mai sus menționat pot fi consultate AICI