Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 13 octombrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Autorizare

Aprobarea doamnei Ileana Damian în calitate de membru al Directoratului la societatea Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere prin numirea domnului Thomas Kraus în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere;

Aprobarea cererii S.A.I. Patria Asset Management S.A. de autorizare a domnului Cojocar Adrian-Ionuț în calitate de Director al societății, ca urmare a reînnoirii mandatului acestuia;

Aprobarea cererii S.A.I. Patria Asset Management S.A. de autorizare a domnului Răzvan Florin Pașol în calitate de Director al societății, ca urmare a reînnoirii mandatului acestuia;

Aprobarea solicitării BT Asset Management SAI S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea domnului Condor Călin Paul în calitate de Director al societății;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere privind oferta de vânzare de obligațiuni convertibile, negarantate emise de Life Is Hard S.A. Cluj.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.