• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 30 septembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

 

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) - norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României;

Norma pentru completarea articolului 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea cererii S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Laura Hexan în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, ca urmare a numirii acesteia pentru un nou mandat;

Aprobarea cererii S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a doamnei Cristina Reichmann în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societății, ca urmare a numirii acesteia pentru un nou mandat;

Aprobarea propunerii de numire a domnului Fănel Chirtu în funcția de Director general al Fondului de Compensare a Investitorilor;

Aprobarea domnului Andreas Haschka pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea solicitării SSIF Share Invest S.A. de autorizare a actualizării obiectului de activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea alegerii de către BT Asset Management S.A.I. S.A. a următoarelor burse/piețe reglementate din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019: New York Stock Exchange (SUA), Nasdaq Stock Market (SUA), London Stock Exchange (Regatul Unit al Marii Britanii) și The Swiss Stock Exchange (Elveția);

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții BRD Global;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a Fondului BET-FI Index Invest în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Certinvest S.A. de autorizare a fondului Certinvest Leader în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F.;

Aprobarea solicitării BT Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat BT Invest 1 în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Star Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Multicapital Invest în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.) și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea autorizației de funcționare ca intermediar principal - companie de brokeraj a societății Corporate Risk Insurance Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Dexasig Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.