Tarife de referință RCA 2021

  •   Găsiți AICI  Raportul cu privire la determinarea tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie RCA  - august, 2021
  •   Infograficele cu tarifele de referință pentru asigurarea RCA sunt disponibile AICI.
  •   Modalități de protejare a clienților cu risc ridicat - detalii AICI.