Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 8 septembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă privind modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (proiectul va fi publicat pentru consultare publică, pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru completarea articolului 45 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale (norma va fi publicată pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării Evergent Investments S.A. de autorizare a modificării intervenite în Actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;

Autorizarea modificării în modul de organizare și funcționare a Societății de Servicii de Investiții Financiare BRK Financial Group S.A., ca urmare a reducerii capitalului social;

Aprobarea solicitării SAI Atlas Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Audas Piscator, FDI Monolith, FDI Piscator Equity Plus;

Aprobarea solicitării SSIF Interfinbrok Corporation S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, S.C. Audit Consult Group S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2021 și 2022;

Aprobarea Statutului Fondului de Compensare a Investitorilor (F.C.I.).

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.