Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 1 septembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Norma privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor (Norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Răzvan Filip Szilagyi în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Autorizarea doamnei Alis-Nicoleta Constantin în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții: FDI Erste Balanced RON, FDI Erste Bond Flexible Romania EUR, FDI Erste Bond Flexible RON, FDI Erste Equity Romania, FDI Erste Liquidity RON, FDI You Invest Active EUR, FDI You Invest Active RON, administrate de societate, în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile referitoare la durabilitatea în sectorul serviciilor financiare;

Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative Professional Globinvest și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F.;

Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de autorizare a fondului AG Capital în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR) și înscrierea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Aprobarea alegerii de către STK Financial AFIA S.A. a următoarelor burse din state terțe, în vederea realizării de investiții în conformitate cu art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019: Marea Britanie (London Stock Exchange), Statele Unite ale Americii (New York Stock Exchange, NASDAQ) și Canada (Toronto Stock Exchange);

Aprobarea Prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Aurora S.A. Tg. Frumos;

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social și autorizarea modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.