Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 11 august 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din state terțe prin intermediul sucursalelor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Notificarea ESMA referitoare la intenția A.S.F. de aplicare a prevederilor Ghidului ESMA privind articolul 25 din Directiva 2011/61/UE (ESMA 34-32-701).

B) Autorizare

Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație (numirea domnului Gavriletea Marius Dan în calitate de membru al CA al societății);

Aprobarea domnului Gheorghe Naforniță pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea numirii doamnei Tănase Daniela în funcția de administrator al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. și a modificării Actului constitutiv, în consecință;

Aprobarea solicitării Franklin Templeton International Services S.a.r.l., în calitate de administrator al Fondul Proprietatea S.A., de avizare a modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondul Proprietatea S.A., respectiv Actul constitutiv al acestei entități;

Aprobarea societății Eurobank S.A. ca acționar semnificativ indirect la societățile Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. și Eurolife FFH Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății Bavaria Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, structura asociaților);

Aprobarea avizării definitive a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro