• ro
  • en

Noul regim legal aplicabil AFIA înregistrați

Noul cadru de reglementare în domeniul înregistrării și condițiilor de funcționare ale AFIA care beneficiază de excepția de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 (e.g.: AFIA înregistrați), introdus prin Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, aprobat în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.07.2021, are ca obiectiv specific creșterea gradului de flexibilitate și armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată și încurajată înregistrarea și funcționarea acestor tipuri de entități în România pentru a contribui la obiectivul final privind creșterea și dezvoltarea industriei de fonduri de investiții autohtonă, în special cea a fondurilor cu capital de risc și cu capital privat. 

Această inițiativă are totodată scopul de a adapta procesul de înființare/ funcționare a AFIA înregistrați la noua realitate a pieței, având în vedere  faptul că, după etapa de conformare cu noul cadru legal aplicabil în materia organismelor de plasament colectiv, industria națională de fonduri trece într-o nouă etapă de dezvoltare ce trebuie să fie susținută și de inițiativele autorității de reglementare și supraveghere.

Principalele modificări și completări aduse Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 prin prezenta inițiativă s-au concretizat în:

- introducerea posibilității AFIA înregistrat de a se înființa și sub formă de SRL;

- debirocratizarea procesului de înregistrare a AFIA, prin reducerea numărului de documente și informații necesar a fi depuse la A.S.F.;

- eliminarea obligației AFIA înregistrat de elaborare și transmitere la A.S.F. a unor proceduri;

-  eliminarea obligației AFIA înregistrat de a avea un ofițer de conformitate și un administrator de risc;

- posibilitatea transmiterii documentației necesare in format electronic;

- elaborarea de către AFIA a unui raport ce va fi transmis la A.S.F. cu o frecvență anuală în loc de trimestrială.

Acest demers de reglementare este întreprins în cadrul unei inițiative mai ample a A.S.F. de revizuire a reglementărilor primare/secundare incidente O.P.C. și administratorilor acestora, având drept scop simplificarea și debirocratizarea procesului de autorizare a O.P.C. și de autorizare/înregistrare a administratorilor, standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentației necesare autorizării/înregistrării astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă și nu în ultimul rând armonizarea acestor proceduri/reguli de autorizare/înregistrare cu cele aplicate la nivel european de celelalte state membre, în vederea asigurării unui nivel competitiv al industriei românești de fonduri.