ESMA a publicat o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospecte”

ESMA  a publicat o actualizare a materialului „Întrebări și Răspunsuri referitoare la prospecte”, ca urmare a includerii în cadrul acestuia a unor întrebări și răspunsuri realizate de către Comisia Europeană. Aceste întrebări și răspunsuri oferă clarificări cu privire la aspecte legate de:

- ofertele publice de valori mobiliare (art. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) 2017/1129);

- alegerea statului membru de origine (art. 2 lit. (m) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2017/1129);

- informațiile financiare interimare (art. 1 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2019/980);

- estimarea privind profitul (art. 1 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2019/980);

- restricții privind transferabilitatea acțiunilor (art. 2 lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1129);

- prospectul pentru emisiunile secundare în cazul emitenților listați pe o piață de creștere pentru IMM-uri (art. 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129);

- ofertele de warante (art. 1 alin. (3) și art. 1 alin. (4) lit. d) din Regulamentul (UE) 2017/1129);

- titluri de datorie care pot fi răscumpărate  (art. 1 alin. (4) lit. j) din Regulamentul (UE) 2017/1129).

 

Materialul ESMA  poate fi accesat la următoarea adresă:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-1258_prospectus_regulation_qas.pdf