• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 21 iulie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Instrucțiune privind determinarea câștigului rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Normă privind guvernanța și securitatea sistemelor de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății Safety Broker de Asigurare S.R.L. - numire membri Consiliu de Administrație (domnul Vasile Viorel - președinte, domnul Niță Robert – vicepreședinte și doamna Mariana Stoican - membru), cesiune de părți sociale, noua structură a asociaților, schimbare formă juridică și numire auditor financiar;

Autorizarea domnului Iulian – Cornel Lolea în calitate de persoană care conduce structura de administrare a riscurilor din cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Active Dinamic;

Aprobarea solicitării S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. privind retragerea avizului de înregistrare al Fondului Închis de Investiții Global Investing Fund și radierea din Registrul A.S.F.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Magazin Universal Maramureș S.A. Baia Mare și emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de B.V.B.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Famos S.A. Harghita, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.