• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 iunie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

                                                                                                                    

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Solovăstru Mircea-Ștefan și a domnului Gioga Ștefan Dragoș în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai SSIF Swiss Capital S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare, de 5 ani consecutivi, de către actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., pentru situațiile financiare aferente anilor 2022 și 2023 ale societății S.A.I. Erste Asset Management S.A. și pentru fondurile deschise de investiții administrate de aceasta;

Emiterea unor decizii prin care se confirmă faptul că societățile Siemens Industry Software S.R.L., Simea Sibiu S.R.L., Siemens S.R.L. și Siemens Mobility S.R.L., angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere, cu societatea Siemens A.G., beneficiază de excepția de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării structurii acționariatului indirect semnificativ al societății Aon Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.