Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 21.04.2021

Bucureşti, 21 aprilie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

  A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru aplicarea Ghidului privind cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

B)  Supraveghere

Aprobarea concluziilor și propunerilor la aspectele constatate în urma controlului permanent în cazul companiei de brokeraj Aon România Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea concluziilor și propunerilor la aspectele constatate în urma controlului permanent în cazul companiei de brokeraj D.H. Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea rezultatelor controlului periodic realizat la Gothaer Asigurări - Reasigurări S.A.

   C)  Autorizare

Autorizarea domnilor Gabriel Purice, Gheorghe Florea și a doamnei Daniela Sorina Bulai în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Comodities Exchange);

Aprobarea domnului Levente-Zoltan Csaszar în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Paul-Gabriel Zarzără pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Autonova S.A. Satu Mare, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea solicitării SAI Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului deschis de investiții ETF BET Tradeville;

Avizarea modificărilor aduse Statutului și Actului constitutiv ale Biroului Asigurătorilor Auto din România, cu excepția unor articole din Statut;

Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Autorizarea modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.