• ro
 • en

Legislație primară P III

 

LEGEA nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare (forma consolidată, martie 2023)

Legea nr. 204/2006 (forma inițială), modificată și completată prin următoarele acte normative:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 2. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 3. Legea nr. 87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 
 4. Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 5. Legea nr. 24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
 6. Legea nr. 280/2018 pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.
 7. Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private 
 • Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
 • Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale