Anunț privind publicarea pe site-ul ESMA a mai multor ghiduri referitoare la agențiile de rating

 1. Ghidul privind controalele interne pentru agențiile de rating de credit (ESMA 33-9-371)

Ghidul stabilește în principal că:

 • se aplică agențiilor de rating de credit stabilite în UE și înregistrate la ESMA în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit;
 • se referă la aspecte legate de structura și mecanismele de control intern necesare pentru a asigura conformitatea efectivă a agenției de rating de credit cu articolul 6 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009  și cu secțiunea A din anexa I la acesta;
 • se aplică începând de la 1 iulie 2021.

Ghidul poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_33-9-371_guidelines_internal_control_for_cras_ro.pdf

 

 1. Ghidul privind cerințele de prezentare aplicabile ratingurilor de credite (ESMA 33-9-320)

Ghidul stabilește în principal că:

 • se aplică agențiilor de rating de credit stabilite în UE și înregistrate la ESMA, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit;
 • vizează în special aspecte legate de publicarea ratingurilor de credit, de perspectivele de rating și de metodologiile și modelele agențiilor de rating de credit înregistrate în UE în conformitate cu articolul 10 alineatele (1), (2) și (5) și cu anexa I, secțiunea D, partea I, punctele 1, 2, 4 și 5 și partea III, punctele 1, 2, 2 litera (a) și 4;
 • ESMA va lua în considerare acest ghid în scopul supravegherii începând cu 30 martie 2020.

Ghidul poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_credit_rating_agencies_ro.pdf

 

 1. Ghidul privind transmiterea de informații periodice către ESMA de către agențiile de rating de credit - ediția a 2-a (ESMA 33-9-295)

Ghidul stabilește în principal că:

 • se aplică agențiilor de rating de credit  înregistrate  în  UE;
 • nu se aplică agențiilor de rating de credit certificate;
 • intră în vigoare la două luni de la publicarea sa (07.04.2021) pe site-ul ESMA  în toate limbile oficiale ale UE.

De asemenea, ghidul stabilește informațiile care trebuie comunicate de către agențiile de rating de credit pentru a face posibilă supravegherea lor permanentă și consecventă de către ESMA. De asemenea, clarifică așteptările ESMA cu privire la informațiile care trebuie să îi fie comunicate în vederea calculării taxelor de supraveghere și a cotelor de piață ale agențiilor de rating de credit.

Ghidul poate fi consultat la următorul link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-295_guidelines_on_the_submission_of_periodic_information_final_ro.pdf