Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 24.03.2021

Bucureşti, 24 martie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)   Reglementare

Norma privind aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 B)  Supraveghere

Sancționarea cu avertisment scris a companiei de brokeraj Fanbrok Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Remy Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I a Registrului intermediarilor principali.

 C)  Autorizare

Aprobarea domnului Mesut Yetișkul pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Ergo Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Druțu Constantin-Gheorghe în funcția de conducător executiv al societății Asibbe Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea doamnei Muntean Sandra Monica în funcția de conducător executiv al societății L.M.C. Asig Broker de Asigurare S.R.L.;

Autorizarea domnilor Ceocea Costel, Ciorcilă Horia, Doroș Liviu–Claudiu, Iancu Cătălin–Jianu–Dan și Radu Octavian–Claudiu, pentru un nou mandat, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Evergent Investments S.A. (fostă SIF Moldova S.A.);

Autorizarea domnului Iancu Guda și a domnului Marius Stoica în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai BRD Asset Management S.A.I. S.A., ca urmare a prelungirii mandatelor;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății Otto Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la majorarea capitalului social prin cooptarea de noi asociați nesemnficativi și a structurii asociaților societății;

Retragerea autorizației SAI Safi Invest S.A. și radierea din Registrul A.S.F. a acesteia din calitatea de societate de administrare a investițiilor, autorizarea SAI Safi Invest S.A. în calitate de AFIA sub noua denumire aprobată de AGA a societății, respectiv Nova Vision Investments AFIA S.A. și radierea din Registrul A.S.F. a SAI Safi Invest S.A. din calitatea de AFIA înregistrat;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Agricover Holding S.A. și a emiterii Certificatului de înregistrare a obligațiunilor;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societatea Vestas Ceu România S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Vestas Wind Systems A/S, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Transilvania Construcții S.A. Cluj-Napoca, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Simbeton S.A. Oradea și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.