INFORMARE privind obligativitatea aplicării, de către entitățile care furnizează servicii de investiții, unor măsuri alternative

În contextul situației generate de  COVID-19,  aducem în atenția entităților care furnizează servicii de investiții, astfel cum acestea sunt prevăzute in Legea nr. 126/2018, comunicatul publicat de ESMA, cu privire la clarificarea unor aspecte referitoare aplicarea cerințelor MiFID II, în ceea ce privește înregistrarea convorbirilor telefonice. Comunicatul ESMA poate fi vizualizat AICI.

Luând în considerare cele menționate anterior, precum și obligația entităților de a respecta permanent cerințele impuse de reglementările în vigoare, aducem in atenție necesitatea adoptării tuturor măsurilor necesare, în vederea asigurării unor soluții alternative pentru gestionarea cazurilor excepționale în care convorbirile telefonice cu clienții nu pot fi înregistrate, precum și stabilirea unor mecanisme și sisteme adecvate în vederea mitigării riscurilor ce pot decurge din imposibilitatea  înregistrării  acestora.

Pe această cale, solicităm entităților să informeze, cu celeritate, Autoritatea, în cazul apariției unor situații neconforme, în ceea ce privește modul de comunicare cu clienții.