Declarația EIOPA privind acțiunile de atenuare a impactului Coronavirus/COVID-19 asupra sectorului asigurărilor din UE

Context

Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), în strânsă cooperare cu celelalte Autorități Europene de Supraveghere și cu Comitetul Europeanc privind Riscul Sistemic,  a monitorizat îndeaproape situația Coronavirus/COVID-19 deoarece epidemia continuă să provoace perturbări la nivelul gospodăriilor și a mediului de afaceri.

Este din ce în ce mai clar că focarul are consecințe semnificative asupra economiei la nivel global, inclusiv asupra serviciilor financiare.

Asigurătorii se vor confrunta, cel mai probabil, în viitorul apropiat cu provocări din ce în ce mai mari, atât în ceea ce privește gestionarea condițiilor de piață dificile, cât și în continuarea operațiunilor, luând în același timp măsuri de protecție a angajaților și clienților.

Mesaj cheie

 

Continuitatea activităţii

  1. Este deosebit de important ca asigurătorii să poată menține serviciile oferite clienților lor. În acest sens, societățile de asigurare ar trebui să fie pregătite să pună în aplicare măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității.
  2. Pentru a oferi un sprijin operațional ca reacție la coronavirus, autoritățile naționale competente (ANC) ar trebui să fie flexibile în ceea ce privește calendarul de raportare în scopuri de supraveghere și publicarea informațiilor pentru finalul anului 2019. EIOPA va coordona elementele specifice ale acestei abordări.
  3. Totodată, pe termen scurt, EIOPA va limita cererile de informații și consultările cu industria la elementele esențiale necesare pentru a avea acces la informații și pentru a monitoriza impactul situației actuale asupra pieței.
  4. EIOPA va extinde termenul pentru Evaluarea Impactului Holistic în contextul Revizuirii Solvabilitate II cu două luni, până la 1 iunie 2020. În zilele următoare, EIOPA va comunica detalii privind amânarea unor cerințe suplimentare de raportare și transmitere de informații.

 

Solvabilitate și cerințe de capital

Conform regimului Solvabilitate II, societățile de asigurare din Uniunea Europeană trebuie să dețină, în permanență, suficiente fonduri proprii eligibile pentru a acoperi, în mod continuu, Cerința de Capital de Solvabilitate (SCR). Cerința de Capital de Solvabilitate bazată pe risc permite societăților de asigurare să absoarbă pierderile semnificative și să ofere deținătorilor de polițe și beneficiarilor încrederea că plățile vor fi efectuate în momentul în care devin scadente.     

Totodată, cadrul Solvabilitate II include o scară de intervenție în materie de supraveghere între Cerința de Capital de Solvabilitate și Cerința de Capital Minim, care este nivelul minim de siguranță sub care resursele financiare ale companiei nu ar trebui să coboare. Acest lucru permite flexibilitate în cazuri extreme, inclusiv adoptarea de măsuri de extindere a perioadei de redresare pentru asigurătorii afectați, de exemplu, după cum este prevăzut în articolul 138 al  Directivei Solvabilitate II.

În plus, recentele teste de stres au arătat că sectorul este bine capitalizat și este capabil să reziste la șocuri severe, dar plauzibile, asupra sistemului.

Cadrul Solvabilitate II include, de asemenea, o serie de instrumente care pot fi utilizate pentru a atenua riscurile și impactul asupra sectorului. EIOPA și ANC sunt pregătite să pună în aplicare aceste instrumente, dacă și atunci când va fi necesar, în mod coordonat, pentru a se asigura că deținătorii de polițe rămân protejați, fiind protejată totodată și stabilitatea financiară.

Cu toate acestea, societățile de asigurare ar trebui să ia măsuri pentru a-și păstra cerințele de capital, urmărind politici prudente de acordare a dividendelor și alte forme de distribuire a capitalului, inclusiv remunerația variabilă.

Fără a aduce atingere instrumentelor și competențelor existente, și împreună cu autoritățile naționale și cu celelalte Autorități Europene de Supraveghere (ESAs) și ESRB, EIOPA va continua să monitorizeze situația și va lua sau va propune instituțiilor UE orice măsură necesară pentru a atenua impactul volatilității pieței asupra stabilității sectorului asigurărilor din Europa și pentru a asigura protecția deținătorilor de polițe de asigurare.