ESMA recomandă participanților la piețele financiare să ia măsuri în privința impactului COVID-19.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), împreună cu Autoritățile Naționale Competente (ANC), monitorizează îndeaproape situația, având în vedere impactul continuu al focarului COVID-19 pe piețele financiare din Uniunea Europeană (UE).

În urma unei discuții a Consiliului de Supraveghere (BoS), care examinează situația pieței și măsurile de urgență luate de entitățile supravegheate, ESMA face următoarele recomandări participanților la piața financiară:

  • Planul de continuitate a activității - toți participanții la piața financiară, inclusiv infrastructurile ar trebui să fie gata să își aplice planurile de urgență, inclusiv desfășurarea de măsuri de continuitate a afacerii, pentru a asigura continuitatea operațională în conformitate cu obligațiile de reglementare;
  • Informarea pieței - emitenții ar trebui să dezvăluie cât mai curând orice informație semnificativă relevantă cu privire la impactul COVID-19 asupra fundamentelor, perspectivelor sau situației financiare ale acestora, în conformitate cu obligațiile de transparență din Regulamentul privind abuzul de piață;
  • Raportare financiară - emitenții ar trebui să ofere transparență privind impactul real și potențial al COVID-19, pe cât posibil, pe baza unei evaluări calitative și cantitative a activității lor, a situației financiare și a performanței economice în raportul aferent exercițiului financiar 2019, dacă acestea nu au fost încă finalizate, sau în alt mod, în prezentările lor de raportare financiară intermediară;
  • Administrarea investițiilor - administratorii de fonduri trebuie să continue să aplice cerințele privind gestionarea riscurilor și să reacționeze în consecință.

ESMA, în coordonare cu ANC, continuă să monitorizeze evoluția piețelor financiare ca urmare a situației COVID-19 și este pregătită să își folosească puterile pentru a asigura buna funcționare a piețelor, stabilitatea financiară și protecția investitorilor.

 


 

ESMA a publicat o actualizare a Materialului ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”. Materialul poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

ESMA a publicat o declarație, care conține actualizări  referitoare la obligații de guvernare și raportări ca urmare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană

Textul integral al Declarației publice este disponibil AICI.


-  ESMA  a publicat în data de 21.01.2020 răspunsurile primite pe marginea documentului de consultare care prezintă modificările propuse la Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente (amendments to the PRIIPs KID). 

Documentul și răspunsurile primite menționate anterior pot fi consultate AICI

-  ESMA a publicat în data de 17.01.2020 un document de consultare privind Ghidurile privind completitudinea datelor și a pragurilor de consistență a registrelor centrale de securitizare. Obiectivul consultării menționate anterior este de a ajuta participanții la piață și registrele centrale de securitizare să înțeleagă utilizarea maximă preconizată de ESMA a opțiunilor ”No data” cuprinse în cadrul unei transmiteri de date într-o operațiune de securitizare.

Documentul poate fi consultat AICI