Prospectele/amendamentele/certificatele pentru ofertele de vânzare aprobate de A.S.F. în 2017


Prospecte   
 

Amendamente 
 

Certificate 
 
 
 Modalitățile prin care prospectele au fost puse la dispoziția publicului
 
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.   Amendament


Amendament 2
 

Prospectul va fi pus la dispoziția publicului la adresa de corespondență a Societății din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, etajul 1, Cladirea A, Sector 1, București, cod poștal 015016, pe pagina web a Societății la www.impactsa.ro, pe pagina web a Bursei de Valori București pe www.bvb.ro și pe paginile web ale BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro, Swiss Capital S.A. la www.swisscapital.ro și BRK Financial Group la www.brkfinancialgroup.ro, iar copii print ale acestuia vor fi puse la dispoziție la adresa de corespondență a Societății

FORAJ SONDE S.A. Videle    

Pagina de internet a Emitentului (www.fsv.ro), a Intermediarului (www.goldring.ro) precum si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) iar pe suport de hartie la sediul Intermediarului din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, precum si la sediul Emitentului din Videle, Str Petrolului nr 16, Jud Teleorman

ROMAERO S.A. București     

Pe pagina de internet a emitentului (www.romaero.com) și pe website-ul BVB (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul emitentului din Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1 şi al Intermediarului din Bucureşti, Bd. Dacia nr. 20, Clădirea Romana Offices et. 4, sector 1

MED LIFE S.A. București    

Pagina de internet a Tradeville la adresa www.tradeville.eu, pe pagina de internet a Societății la adresa www.medlife.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București la adresa www.bvb.ro. Copii ale Prospectului vor fi disponibile, la cerere, în timpul programului normal de lucru la sediul Tradeville situat în B-dul Carol I, nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etajul 10, sector 2, 020922, Bucureşti, România.

GALFINBAND  Amendament  

Pagina de internet a Bursei de Valori București S.A. (www.bvb.ro), a Intermediarului (www.estinvest.roprecum si pe site-ul propriu al Emitentului (www.galfinband.ro), iar în format fizic la sediul lntermediarului din Str. Republicii nr. 9, Focșani, jud. Vrancea precum si la sediul Emitentului din Galați, Str. Smârdan nr. 2A, jud. Galați

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI  Amendament  

Pe paginile oficiale de internet ale emitentului (www.chimcomplex.ro), intermediarului (www.estinvest.roși Bursei de Valori București (www.bvb.ro) sau pe suport hârtie la sediul emitentului si la sediul intermediarului.

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. București    

Pe pagina de internet a Raiffeisen Bank S.A la adresa www.raiffeisen.ro, pe pagina de internet a Alpha Finance Romania S.A la adresa www.alphafinance.ro şi pe pagina de internet a BVB la adresa www.bvb.ro. Copii ale Prospectului vor fi disponibile, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Wood & Company a.s. (sucursala din București) din Metropolis Center, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, East Wing, etaj 3, 010624 București, România, la birourile Raiffeisen Bank S.A. din By Tower Building, Calea Floreasca, nr. 246 D, București, România, și la sediul Alpha Finance Romania S.A. din Calea Dorobanți, nr. 237B, etaj 2, București, România. Acest Prospect va fi disponibil pe pagina de internet a Societății la www.spheragroup.com.

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.    

Pe paginile oficiale de internet ale emitentului (www.transilvaniabroker.ro), intermediarului (www.goldring.ro) și Bursei de Valori București (www.bvb.ro) sau pe suport hârtie la sediul emitentului. 

IOR S.A. București     pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro iar in format fizic la sediul Emitentului (Str. Bucovina nr. 4, sector 3, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).
AUTO CENTER S.A. București     pe site-ul Intermediarului PRIME TRANSACTION SA la adresa  www.primet.ro si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro iar in format fizic la sediul Emitentului (Unitatea Venerei, Str. Parintele Galeriu nr. 12 - 14, sector 2, Bucuresti) si la sediul central al Intermediarului PRIME TRANSACTION SA (Bucuresti, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).  
BITTNET SYSTEMS S.A.   Amendament    

Pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (http://www.bvb.ro), a Intermediarului (www.goldring.ro) precum si pe site-ul propriu al Emitentului la categoria investitori (https://investors.bittnet.ro), iar în format fizic la sediul lntermediarului din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, precum si la sediul Emitentului din Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, Spațiul PRO-01, etaj 1,sector 6, Bucuresti

TRANSCOM S.A. Sibiu   Amendament  

Pagina de internet a SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (www.sibex.ro), a Intermediarului (www.goldring.ro) precum si pe site-ul propriu al Emitentului (www.transcomsibiu.ro), iar în format fizic la sediul lntermediarului din Târgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A,precum si la sediul Emitentului din Sibiu str. Frigoriferului nr. 1 jud. Sibiu

PRODLACTA S.A. Brașov     Pagina de internet a intermediarului (www.primet.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti  (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul emitentului (Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov) și la sediul central al Intermediarului (București, Str. Caloian Judetul nr. 22, sector 3).
UniCredit Bank S.A.      Pagina de internet a emitentului UniCredit Bank S.A. (www.unicredit.ro)
AAGES S.A.    

Pe paginile oficiale de internet ale emitentului (www.aages.ro), intermediarului (www.goldring.ro) și Bursei de Valori București (www.bvb.ro) sau pe suport hârtie la sediul emitentului si la sediul intermediarului.

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.    

Pagina de internet a emitentului SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (www.brkfinancialgroup.ro) și a B.V.B (www.bvb.ro) și în format fizic la sediul emitentului.

VRANCART S.A. Adjud      Pagina de internet a emitentului (www.vrancart.ro), a intermediarului (www.iebatrust.ro) și a Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), iar în format fizic la sediul emitentului (Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea) și la sediul intermediarului (București, sector 2, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, et. 5)