Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.03.2021

Bucureşti, 17 martie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)   Reglementare

Regulamentul referitor la obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 B)   Supraveghere

Sancționarea companiei de brokeraj Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind deținerea unui certificat de pregătire profesională valabil de către conducătorul executiv al acesteia.

 C)   Autorizare

Aprobarea domnului Paul-Corneliu Cazacu în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea domnului Cezar-Flavian Patriche, pentru un nou mandat, în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A.;

Aprobarea domnului Gheorghe Laurențiu–Mihail în funcția de Director executiv la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Autorizarea domnilor Drăgoi Bogdan-Alexandru, Străuț Radu-Răzvan, Ciucioi Ionel Marian, Pfister Marcel Heinz și Marica Sorin, pentru un nou mandat, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății S.I.F. Banat - Crișana S.A.;

Aprobarea domnului Epure Iustinian Mihai în calitate de conducător executiv al societății Trust – Asig Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea domnului Guruianu Cornel Marius, pentru un nou mandat, în funcția de administrator al societății Unicredit Insurance Broker S.R.L.;

Aprobarea domnului Cantaragiu Ionel în funcția de administrator al societății MAI Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Avizarea înlocuirii S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., în calitate de administrator al FDI ETF BET Tradeville, cu S.A.I. Patria Asset Management S.A.;

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al SAI Patria Asset Management S.A., ca urmare a majorării capitalului social;

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a SAI Certinvest S.A. ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea solicitării SSIF Alpha Finance România S.A. de retragere la cerere a autorizației de funcționare ca societate de servicii de investiții financiare;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de societatea Impact Developer & Contractor S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a obligațiunilor;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societățile Porsche Immobilien S.R.L., Porsche Inter Auto România S.R.L. și Porsche România S.R.L., angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Porsche Corporate Finance GmbH, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societățile Beiersdorf România S.R.L. și Tesa Tape S.R.L., angajate în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Beiersdorf Aktiengessellschaft, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Emiterea unei decizii prin care se confirmă că societatea Dr. Oetker Ro S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societățile Dr. August Oetker KG și Dr. August Oetker Finanzierungs – und Beteiligungs GmbH, se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea societății Uniqa Österreich Versicherungen AG ca acționar semnificativ direct la societățile Uniqa Asigurări de Viață S.A. și Uniqa Asigurări S.A.;

Aprobarea modificării Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Eurolife Ffh Asigurări Generale S.A.;

Autorizarea modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.