• Acasa IDD
    Regulamentul Delegat (UE) 2019/1935 al Comisiei din 13.05.2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro

Regulamentul Delegat (UE) 2019/1935 al Comisiei din 13.05.2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro

Comisia Europeană  - Regulamentul Delegat (UE) 2019/1935 al Comisiei din 13 mai 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care adaptează valorile de bază în euro pentru asigurarea de răspundere civilă profesională și pentru capacitatea financiară a intermediarilor de asigurări și reasigurări, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  în data de 22.11.2019

Regulamentul Comisiei poate fi regăsit AICI

Regulamentul Delegat de modificare a Directivei nr. 2016/97 se aplică începând cu data de 12 iunie 2020.  

În acest regulament sunt actualizate valorile de bază pentru asigurarea de răspundere civilă profesională și pentru capacitatea financiară a intermediarilor de asigurări și reasigurări  ținând cont de evoluția indicelui european al prețurilor de consum publicat de Eurostat, conform prevederilor art. 10 din Directiva nr. 2016/97.