Atenție la entități neautorizate!

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția publicului larg să nu dea curs, sub nicio formă, unor așa zise propuneri telefonice de investiții venite din partea anumitor persoane care se recomandă ca fiind angajați ai ASF și care folosesc o aplicație care generează, în mod fraudulos, apeluri care se identifică cu numărul de Tel Verde al Autorității 0800 825 627.

În ultima perioadă, au fost semnalate mai multe situații de acest fel, iar persoanele care au dat curs acestui tip de „oferte” au fost prejudiciate cu sume importante de bani.

Autoritatea de Supraveghere Financiară NU face recomandări și propuneri de investiții, NU apelează consumatorii pentru a le propune plasamente în criptomonede și în niciun alt fel activ și nici NU solicită oamenilor să direcționeze sume de bani către platformele de investiții financiare online sau offline.

Autoritatea de Supraveghere Financiară recomandă tuturor celor care intenționează să realizeze investiții pe piața financiară să apeleze doar la firme autorizate și să se informeze temeinic înainte de a-și plasa banii într-un instrument sau altul.

Dacă aveți suspiciuni cu privire la un apel, întrerupeți imediat comunicarea. Pentru a vă asigura că apelul este autentic, contactați-ne telefonic (0800.825.627/004 021.305.3470) sau prin email (office@asfromania.ro).

*****

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară vă avertizează cu privire la creșterea numărului de practici frauduloase și periculoase existente în mediul online, mai ales prin intermediul social media, care vizează publicul larg.

Tot mai multe persoane sunt înșelate de anunțuri postate în rețelele sociale (preponderent Facebook) prin care se promovează oferte de investiții cu promisiuni false de câștiguri. Cei care fac astfel de anunțuri clonează sau imită pagini ale unor companii reale, inducând astfel în eroare populația. Dacă vedeți o reclamă sau o postare în social media care vă îndeamnă să investiți în acțiuni și care vă oferă un profit garantat, pe o perioadă scurtă de timp, și care vă poate redirecționa pentru mai multe informații spre site-uri a căror proveniență nu poate fi verificată, nu vă lăsați păcăliți. Verificați informația și furnizorul ei, diversele practici de înșelăciune din mediul online având consecințe financiare foarte grave pentru cei afectați.

Vă recomandăm să:

1. Acordați o atenție sporită promisiunilor nerealiste.
Fiți sceptici față de promisiunile de câștiguri imense și rapide, dar și față de anunțuri care se prezintă ca oferte pe termen limitat. Investițiile financiare presupun riscuri și nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri!

2. Verificați întotdeauna legitimitatea firmelor de investiții. Înainte de a investi bani, verificați cu atenție dacă firma respectivă este autorizată de A.S.F. sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană. Registrul ASF este public și poate fi accesat gratuit.

3. Nu oferiți informații personale sau financiare altor părți decât celor autorizate. Cumpărarea de acțiuni nu poate fi realizată decât printr-un intermediar autorizat și acesta nu solicită plăți sau date personale prin intermediul unei pagini de internet.

A.S.F. rămâne angajată să protejeze drepturile și interesele investitorilor și ale publicului larg luând măsuri ferme împotriva tentativelor frauduloase. Dacă identificați o activitate suspectă, firme sau persoane care promovează astfel de oferte înșelătoare sau care nu se regăsesc în Registrul public al entităților autorizate, vă recomandăm să sesizați cât mai rapid A.S.F. Prin luarea acestor măsuri de precauție și prin colaborarea cu autoritățile statului, putem contribui împreună la combaterea practicilor ilegale.

 

Ce trebuie să faceți pentru a evita să utilizați o entitate neautorizată

Pentru siguranța investițiilor dumneavoastră, înainte de a investi în diverse instrumente financiare și, în special, înainte de a utiliza platforme de tranzacționare online, chiar dacă inițiativa contactării entității vă aparține în totalitate sau contactarea este efectul unei oferte privind servicii de investiții adresate direct sau indirect printr-o terță parte de către o entitate, verificați dacă:

 • entitatea se regăsește în Registrul A.S.F. Registrul instrumentelor și investițiilor financiare
 • entitatea se regăsește la secțiunea ”Alerte investitori” existentă pe pagina web a A.S.F. Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alerte investitori - Informări (asfromania.ro)
 • entitatea se regăsește la secțiunea de alerte Investor Alerts Portal existentă pe pagina web a IOSCO
 • entitatea este situată într-o altă jurisdicție decât cea a A.S.F. (în caz afirmativ, verificați alertele emise în mediul online și, în măsura în care jurisdicția respectivă are constituită o autoritate competentă similară A.S.F., verificați și pagina de web a respectivei autorități)
 • entitatea se regăsește în registrul companiilor (similar O.N.R.C.) din jurisdicția unde este situat sediul social al acesteia.

Acordați o atenție sporită diferenței dintre denumirea comercială (brandul) utilizată de platforma de tranzacționare și denumirea entității care operează platforma de tranzacționare!

Totodată:

 • verificați dacă entitatea nu utilizează așa-numitele website-uri clonă. Multe entități neautorizate folosesc, în mod abuziv, denumirea unor brokeri care operează legitim, la nivel global, prin licențe/autorizații emise de autorități competente similare A.S.F.
 • nu cedați insistențelor apelurilor telefonice, mesajelor și email-uri repetate adresate de entități care propun investiții prin diferite platforme de tranzacționare online, cu promisiunea unor câștiguri imediate şi randamente foarte ridicate
 • acordați o atenție sporită instrumentelor de plată promovate de entitate pentru alimentarea contului, pentru că fiecare dintre acestea prezintă avantaje și dezavantaje

 

Dacă, după verificările recomandate anterior, nu ați obținut informații clare și complete privind entitatea care v-a contactat sau pe care intenționați sa o contactați, nu vă grăbiți să investiți bani!

Dacă totul sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că vă aflați în fata unei înșelătorii!

Nu uitați: utilizarea unei entității neautorizate nu vă da dreptul la despăgubiri prin sistemul/Fondul de Compensare din România, așa că este puțin probabil să vă recuperați banii dacă lucrurile merg prost.

Cele mai întâlnite practici utilizate de entitățile neautorizate

 • creșterea depunerii inițiale prin bonusuri, urmată de refuzul de a onora orice fel de retragere a fondurilor până la tranzacționarea unui volum foarte mare de către investitor (adesea imposibil de realizat)
 • tranzacționarea pe contul investitorilor fără permisiune, urmată de solicitarea de a suplimenta contul cu fonduri noi
 • presiunea constantă prin apeluri telefonice, mesaje și e-mailuri repetate, dublată de solicitări repetate și insistente de a adăuga noi fonduri, pentru ”a ajuta la recuperarea pierderilor” prin tranzacții viitoare prezentate ca fiind câștiguri sigure
 • oferirea unor servicii de recuperare prin care diferite entități susțin că ajută la recuperarea fondurilor investitorilor sau că vânează entități neautorizate dar care, din păcate, sunt doar o altă formă de înșelăciune (”Investment scams”)

 

Ce trebuie să faceți daca ați utilizat serviciile unei entități care nu se regăsește în Registrul A.S.F.

 • transmiteți o sesizare către A.S.F aici sau prin email la adresa Entitati.Neautorizate@asfromania.ro 
 • depuneți o plângere în atenția organelor de cercetare penală din România situate în zona unde ați declarat reședința
 • transmiteți o reclamație către autoritatea competentă din țara de origine a entității, în măsura în care jurisdicția respectivă a stabilit o autoritate similară A.S.F.

 

REȚINEȚI:

Furnizarea de servicii de investiţii, respectiv desfăşurarea de activităţi de investiţii pe teritoriul României este reglementată la nivel de legislație primară de prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus la nivel național Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II).

Firmele de investiții și instituțiile de credit din spațiul EEA pot opera în România, atât la distanță, cât și prin înființarea unor sucursale, doar în baza unei notificări transmise A.S.F. de către autoritatea competentă din țara de origine.

Firmele de investiții din state terțe pot opera în România doar prin înființarea unei sucursale care necesită autorizare locală din partea A.S.F.

Subliniem faptul că societățile din statele terțe nu pot opera în România la distanță, cu excepția situației în care investitorul de retail din România solicită furnizarea serviciilor din proprie inițiativă (”reverse solicitation”) , caz în care A.S.F. nu este autoritate competentă, iar investitorul de retail din România nu beneficiază de protecția MiFID II care a fost transpusă prin Legea nr. 126/2018.

Informații privind lista entităților care prestează legal servicii de investiții pe teritoriul României se regăsesc în Registrul instrumentelor și investițiilor financiare

DACĂ
ați fost contactat de o entitate neautorizată
sau
ați utilizat o entitate neautorizată
sau
aveți cunoștință de existența unei entități neautorizate care prestează servicii de investiții pe teritoriul României

 
CONTACTAȚI A.S.F
Completând acest formular sau prin email la adresa Entitati.Neautorizate@asfromania.ro 

 

Comunicările ESMA din secțiunea WARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORS (europa.eu) adresate investitorilor cu privire la produsele financiare speculative.

 

COMUNICATE ȘI INFORMĂRI DE PRESĂ ASF PE ACEASTĂ TEMĂ:

Informare de presă: ASF avertizează cetățenii să nu dea curs unor „recomandări” de investiții, făcute în numele Autorității

Informare de presă: A.S.F. atrage atenția asupra faptului că în spațiul virtual, în special pe rețelele de socializare, au apărut tot mai frecvent pagini care conțin, în mod fraudulos, elemente de identitate vizuală aparținând unor entități autorizate de A.S.F.