Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

LEGISLAȚIE PRIMARĂ

 

LEGEA nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (forma consolidată, decembrie 2022)

LEGEA nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (forma inițială), modificată și completată prin:

·   Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

 

 

LEGISLAȚIE SECUNDARĂ

 

 

Subiect reglementat    

Norme emise în aplicarea Legii nr. 187/2011

1.

Provizionul tehnic

Norma nr. 2/2013 (forma consolidată, noiembrie 2019) privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Norma nr. 2/2013 (forma inițială), completată prin Hotărârea nr. 20/2014Hotărârea nr. 76/2015, Hotărârea nr. 67/2016 și Norma nr. 21/2017

2.

Obligaţiile de raportare şi transparenţă

Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

3.

Investiţii

Norma nr. 11/2011 (forma consolidată, februarie 2020) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

Norma nr. 11/2011 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2012Norma  nr. 8/2013Norma nr. 13/2015, Norma  nr. 3/2014 și Norma nr. 22/2019 

4.

Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, februarie 2023) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017Norma nr. 1/2018Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020Norma 5/2021Norma 5/2023

5.

Situații financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019Norma nr. 25/2020 și Norma 30/2020

6.

Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, august 2020) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private  

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019 și Norma 29/2020

Norma nr. 11/2011 (forma consolidată, februarie 2021) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private

7.

Inventariere

Norma nr. 25/2016 (forma consolidată, martie 2020) privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

Norma 25/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2020

 

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.