Legislație Operatori de piață

 

Legislație primară

Legislație secundară

Legea nr. 126 / 2018 privind pieţele de instrumente financiare (forma consolidată, febr. 2024)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare

 

 

  Regulament ASF nr. 2/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare (forma transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României)

   Norma ASF nr. 3/ 2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/ MiFIR 

  Norma ASF nr. 21/ 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud   

  Regulamentul ASF nr. 1 / 2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

  Regulamentul ASF nr. 13 / 2018 privind locurile de tranzacționare

  Regulamentul ASF nr. 3 / 2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de ASF

  NORMA nr. 34 / 2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

  Decizia ASF nr. 476 / 05.06.2014