Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 4 mai 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Instrucțiunea pentru modificarea Instrucțiunii nr.1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Aprobarea desemnării doamnei Secoșan Valerica în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Asiguraților;

Autorizarea doamnei Buduroiu Mirela Lenuța și a domnului Pintilie Vlad în calitate de Directori ai SSIF BT Capital Partners S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții: OTP Dinamic, OTP AvantisRO, OTP ComodisRO, OTP Obligațiuni, OTP Expert, OTP Dollar Bond, OTP Euro Bond, OTP Global Mix, OTP Real Estate & Construction și OTP Premium Return;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Transcom S.A. București.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.