• Acasa Comunicate și informări de presă
    A fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează modificarea legislației specifice pieței de capital, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare

A fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează modificarea legislației specifice pieței de capital, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare

Bucureşti, 21 iunie 2024 – Ordonanța de Urgență a Guvernului care vizează modificarea legislației specifice pieței de capital, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare, practicate de entități care nu sunt înscrise în registrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a fost adoptată astăzi de Guvern. Autoritatea a contribuit în mod semnificativ la elaborarea actului normativ printr-o consultare amplă și constantă a asociațiilor profesionale reprezentative, precum și a reprezentanților infrastructurii pieței de capital, dar și prin expertiza adusă de specialiștii ASF.

Ordonanța de Urgență are în vedere strategia ASF în ceea ce privește procesul de actualizare și îmbunătățire continuă a legislației pieței de capital, pentru alinierea acesteia la legislația europeană, aflată la rândul ei într-o continuă dinamică. De asemenea, dezvoltarea pieței de capital, îmbunătățirea protecției investitorilor, precum și întărirea rolului ASF reprezintă alte linii directoare ale actului normativ.

„Adoptarea Ordonanței de astăzi marchează un punct important în procesul de transformare a cadrului legislativ, necesar pentru a oferi o dimensiune europeană pieței financiare non-bancare. Introducerea unor noi facilități pentru entitățile care activează în sectorul instrumentelor și investițiilor financiare reprezintă un angajament ferm al ASF pentru o piață solidă, sigură și atractivă pentru investitori”, a declarat Alexandru Petrescu, Președintele ASF.

Conceput ca instrument legislativ menit să contribuie la îndeplinirea unora din obiectivele generale și specifice incluse în cadrul Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026, actul normativ conține, în principal, prevederi referitoare la modificarea și completarea legislației incidente organismelor de plasament colectiv și administratorilor acestora, emitenților, serviciilor și activităților de investiții.

„Am obținut un succes important în ceea ce privește modernizarea și actualizarea legislației privind piața de capital și am făcut un mare pas înainte pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieței. Avem astăzi mai multe instrumente pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea atractivității pieței de capital și, totodată, pentru a-i proteja pe investitori. Procesul de elaborare a legii a fost accelerat încă de la începutul mandatului meu, ținând seama de întârzierile anterioare. Am reușit finalizarea în doar două luni, astfel încât să intre în dezbatere publică și în circuitul de avizare. A fost un proces transparent și am ținut seama de opiniile profesioniștilor în domeniu. Avem în continuare alte două obiective pe termen scurt importante în materie de reglementare: promovarea modificărilor Legii 24 și finalizarea Legii ecosistem, în ceea ce privește legislația fondurilor de investiții“, a declarat Gabriela Horga, Vicepreședintele ASF coordonator al Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare.

Printre cele mai importante modificări și completări ale legislației care guvernează piața de capital se numără:

  • introducerea posibilității finanțării întreprinderilor mici și mijlocii de către categoriile de clienți profesionali menționați în Legea nr. 126/2018 (e.g. entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF), cu efecte pozitive asupra sprijinirii dezvoltării IMM-urilor, inclusiv prin posibilitatea accesării de fonduri europene nerambursabile;
  • instituirea unor măsuri menite să debirocratizeze/simplifice cadrul legal aplicabil în domeniul autorizării, organizării și funcționării administratorilor de organisme de plasament colectiv;
  • introducerea posibilității aprobării de către ASF a unui prospect în cazul în care o autoritate a administrației publice locale intenționează să realizeze o ofertă publică de titluri de datorie sau intenționează să admită titlurile de datorie pe o piață reglementată cu efecte pozitive asupra dezvoltării pieței autohtone de obligațiuni, prin lărgirea bazei de investitori în astfel de instrumente și creșterea transparenței emisiunilor de obligațiuni;
  • reglementarea posibilității ca societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) să fie promovate fără titlu profesional și prin alte persoane decât personalul S.S.I.F. și agenții delegați, în cadrul unor campanii dedicate și cu respectarea anumitor condiții;
  • combaterea publicității înșelătoare și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul ASF prin restricționarea accesului de pe teritoriul României către website-urile acestor entităţi neautorizate, care promovează servicii de investiții înșelătoare.

Prin adoptarea acestui act normativ se creează premisele creșterii accesului investitorilor, în calitate de consumatori de servicii financiare, la produse de investiții create în România sau în alte state membre, cu impact pozitiv asupra diversificării riscurilor investitorilor.

Principalele modificări ale legislației care guvernează piața de capital, incluse în Ordonanța de Urgență adoptată astăzi de Guvern, pot fi consultate aici.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.