Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 3 iulie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării Societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. de autorizare a domnului Sergiu Mihailov în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

Aprobarea domnului Cristian – Eduard Ionescu în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății EAZY Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Vasile – Cătălin Ungureanu în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul societății NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea avizării Amendamentului nr. 3 la Politicile și procedurile BAAR pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat;

Aprobarea Prospectului de bază aferent Programului de emisiune de obligațiuni al societății UniCredit Bank S.A. București;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la sucursala Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Varșovia Sucursala Florești către societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificarea duratei mandatului de administrator și actualizarea conținutului articolului 13);

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT Moderato și AZT Vivace, administrate de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificărilor aduse Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificărilor aduse Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.          

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.