• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei ASF nr. 21/2019 ...

PROIECT Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei ASF nr. 21/2019 ...

                                                                                                                                                        Proiect publicat la data de 30.03.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro,  pentru o perioadă de 10 zile, până cel târziu în data de 10 aprilie 2022 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi
Propunere de modificare și/sau completare
Fundamentarea propunerii
(din coloana nr. 2)
1
2
3