• Home Public Consultations
    PROIECT Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei ASF nr. 21/2019 ...

PROIECT Normă pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcția de supraveghere și ținerea evidențelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referință și pentru modificarea Normei ASF nr. 21/2019 ...