Politica de recrutare
Recrutarea și selecția personalului în ASF se face pornind de la nevoile cantitative și calitative de resurse umane care se determină anual, pe baza unui proces riguros de planificare și bugetare pentru a asigura bunul mers al instituției și îndeplinirea misiunii ASF de a deveni un reper de eficacitate și integritate pe piața nonbancară, prin dezvoltarea celor 3 piețe reglementate, creșterea încrederii în instrumentele specifice, educarea și protejarea intereselor beneficiarilor.

16/02/2021
GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer