Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna iulie 2023

București, 7 august 2023 - În luna iulie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 535/2/2023

Prin Hotărârea nr. 1201/3.07.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Neag Adrian Sabin, în calitate de administrator unic al societății Duplex S.A. Făgăraș.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: acțiunea formulată de reclamantul Neag Adrian Sabin, prin care acesta solicită anularea Deciziei A.S.F. nr. 1740/29.12.2022, prin care A.S.F. a dispus măsura sancționării reclamantului, în calitate de administrator unic al societății Duplex S.A. Făgăraș, cu amendă contravențională în cuantum de 19.400 lei, pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin Decizia A.S.F. nr. 388/29.03.2022 și pentru nerespectarea obligației legale privind publicarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar pe anul 2021, cu toate componentele acestuia.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000417612&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 4920/2/2018*

Prin Hotărârea nr. 1092/3.07.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanții SIF Transilvania, Mihai Fercală, Iulian Stan, Petru Mihalcea, Gheorghe Lutac, Ștefan Szabo, Dumitru Carapiti, Adriana Mărioara Boian, Gavril Ola, Mircea Rădus, Dragoș Călin, Mihaela Susan și Ștefan Szitas.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâţii persoane fizice, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a SIF Transilvania, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamanţii persoane fizice, în solidar, la plata către (...), cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu recurs, în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: acțiunea în răspundere civilă delictuală având ca obiect plata, de către pârâta A.S.F. și de către ceilalți pârâți, de daune morale în cuantum de 91.000 lei.

Mențiuni: acest dosar, la primul termen de judecată, a fost disjuns din dosarul nr. 887/2/2018, fiind suspendat ulterior până la soluționarea dosarului din care s-a disjuns (instanța apreciind necesară soluționarea, în primul rând, a acțiunii în anularea actelor administrative contestate și abia ulterior a acțiunii în răspundere civilă delictuală).

Obiectul dosarului nr. 887/2/2018: anularea în tot a Deciziilor A.S.F. nr. 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1146, 1148, 11501, 1151, 1152, 1154 și 1156 din 16.08.2017 (amenzi în cuantum total de 91.000 lei aplicate reclamanților). Curtea de Apel București a respins acțiunea reclamanților, ca neîntemeiată, soluție menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Hotărârea civilă nr. 3668/21.06.2022.

Fiind soluționat definitiv dosarul nr. 887/2/2018, instanța a repus pe rol prezentul dosar.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000419117&id_inst=2

 

  1. Judecătoria Timișoara - Dosarul nr. 7058/325/2023

Prin Hotărârea nr. 15924/5.07.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu contestatorul Buzera Barbu-Mircea.

Soluția pe scurt:

„Respinge contestația la executare. Respinge cererea de suspendare a executării silite. Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 10 de zile de la comunicare (...)”

Obiect: contestația la executare formulată de dl. Buzera Barbu-Mircea (cu privire la executarea silită privind creanța reprezentând amendă contravențională care se cuvine la bugetul A.S.F., stabilită prin Decizia A.S.F. nr. 84/25.01.2021).

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/325/SitePages/dosar.aspx?id_inst=325&id_dosar=32500000000591242

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3391/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1111/7.07.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Marchiș Liliana, în calitate de acționar care controla indirect, la data când a fost sancționată, emitentul Societatea Construcții Napoca S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite excepția inadmisibilității. Respinge ca inadmisibil capătul de cerere având ca obiect anularea Deciziei nr. 204/24.02.2022. Respinge, în rest, acțiunea, ca nefondată.

Cu recurs în termen de 15 zile (...)”.

Obiect: - admiterea excepției de nelegalitate față de Decizia A.S.F. nr. 102/30.01.2021, Decizia A.S.F. nr 560/06.05.2020, Decizia A.S.F. nr. 818/08.07.2020, Decizia A.S.F. nr. 1240/16.10.2020 și Decizia A.S.F. nr. 155/01.02.2021;

- anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 6/06.01.2022, prin care reclamanta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 369.700 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408318&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 3625/2/2022

Prin Hotărârea nr. 1276/24.07.2023, instanța a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Admite cererea de sesizare a CCR. Dispune sesizarea CCR cu soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate invocate de reclamant. Respinge cererea de suspendare a judecării cauzei, ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității acțiunii, ca neîntemeiată. Respinge acțiunea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: anularea Deciziei A.S.F. nr. 275/09.03.2022, prin care reclamanta Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 229.500 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000408622&id_inst=2

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.