Produsul paneuropean de pensii personale PEPP

 

LEGISLAȚIE PEPP

LEGISLAȚIE PRIMARĂ

LEGEA nr. 65/2023 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

Regulamentul (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)

Regulamentul Delegat (UE) 2021/473 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele aplicabile documentelor informative, costurilor și comisioanelor incluse în plafonul costurilor, precum și tehnicilor de diminuare a riscurilor pentru produsul paneuropean de pensii personale

Regulamentul Delegat (UE) 2021/895 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția asupra produselor 

Regulamentul Delegat (UE) 2021/896 al Comisiei din 24 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește informațiile suplimentare pentru convergența raportării în scopuri de Supraveghere

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/897 al Comisiei din 4 martie 2021de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul raportării în scopuri de supraveghere către autoritățile competente, precum și cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente și cu Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale