Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 31 august 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Instrucțiunea pentru modificarea și completarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (instrucțiunea va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Instrucțiune în aplicarea art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Horia Braun Erdei, a doamnei Alina-Steluța Pică și a domnului Mihnea Bărbulescu în calitate de membri ai Directoratului S.A.I. Erste Asset Management S.A.;

Autorizarea domnului Sitaru Radu Mihail în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Tradeville S.A.;

Aprobarea domnului Măceșaru Florentin-Ciprian în funcția de Director executiv al societății Lacoli Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea solicitării SAI Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a fondurilor Active Plus și Active Invest în calitate de Fonduri de Investiții alternative cu capital privat destinate investitorilor profesionali și înregistrarea acestora în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat H.Y.B. Invest;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Destine Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Globasig Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului secundar de activitate;

Aprobarea cererii Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situațiile financiare ale societății, aferente anilor 2023 și 2024, de către actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.