Informare de presă - Decizii de sancționare adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în luna ianuarie a anului 2022

București, 21 februarie 2022 – Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna ianuarie a anului 2022, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non bancară, pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

Piața de capital

  1. Societate: Electroaparataj S.A. Sancționarea cu avertisment a societății Famagusta Management S.R.L. - reprezentată prin domnul Adrian Ioan Rus - în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Electroaparataj S.A. pentru încălcarea obligațiilor legale de raportare in ceea ce privește contractele cu părțile afiliate.
  2. Societate: Societatea de Construcții Napoca S.A. Cluj – Napoca. Sancționarea cu amendă în cuantum de 369.700 lei a doamnei Liliana Marchiș, în calitate de acționar majoritar al societății IT Transilvania Invest S.A., pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată.  
  3. Societate: Electroarges S.A. Suspendarea, pe durata desfășurării AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022, a exercitării drepturilor de vot aferente unui număr de 16.000.000 acțiuni ELGS, înregistrate la Depozitarul Central în contul societății Investments Constantin S.R.L., care au făcut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, în care Curtea de Apel Pitești a pronunțat Decizia Civilă nr. 448/A-C;
  • Obligarea Consiliului de administrație al societății Electroargeș S.A. Curtea de Argeș de a lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a suspendării exercitării drepturilor de vot;
  • Obligarea Depozitarului Central S.A. de a dispune măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării în cadrul AGOA și AGEA Electroargeș S.A. Curtea de Argeș convocate pentru data de 31.01.2022/01.02.2022 a drepturilor de vot.

 

Asigurări

  1. Sancționarea companiei de brokeraj Best AS Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., cu interzicerea temporară a exercitării activității de distribuție, până la data propunerii unei noi persoane pentru ocuparea postului vacant de conducător executiv și transmiterea documentației complete în vederea aprobării acesteia de către A.S.F., conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare.

 

Pensii private

  1. Prin Decizia nr. 9/07.01.2022, doamna Andreea Marina Pipernea, în calitate de Director General al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește unele procese operaționale.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.