Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 decembrie  2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

 A)  Autorizare

Aprobarea suplimentului (amendamentului) la prospectul UE pentru creștere aferent ofertei publice primare inițiale de vânzare de acțiuni emise de societatea ABN Systems International S.A. București, care se derulează în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Grîul S.A. București.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.