Anunț ESMA privind lansarea cererii de contribuții pentru colectarea de informații cu privire la Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

ESMA a publicat pe site-ul acesteia un anunț prin intermediul căruia informează faptul că Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs) au lansat o cerere de contribuții pentru a colecta informații cu privire la Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

Contribuțiile furnizate vor contribui la consultanța tehnică a ESAs oferită Comisiei Europene în vederea realizării revizuirii Regulamentului PRIIP. ESAs solicită informații de la părțile interesate cu privire la o serie de subiecte, inclusiv aplicarea practică a KID-ului existent, cum ar fi utilizarea acestuia de către consultanți sau utilizarea mijloacelor digitale, a domeniului de aplicare al Regulamentului PRIIP, precum și gradul de complexitate și lizibilitate al documentului cu informații esențiale (KID).

Contribuțiile se pot transmite până pe 16 decembrie 2021 prin intermediul chestionarului https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRIIPs_October_2021 .

Anunțul și documentele menționate anterior pot fi consultate la adresa următoare: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-invite-stakeholders-input-priips-review