Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 30 iunie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).                                                      

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Bulimente Mario - Paul în calitate de Director al SSIF Finaco Securities S.A.;

Autorizarea doamnei Barbu Nicoleta Andreea și a domnului Săndiță Adrian Victor în calitate de Directori ai SSIF Share Invest S.A., precum și aprobarea modificării art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 1183/02.10.2020 referitoare la durata suspendării autorizației de funcționare a SSIF Share Invest S.A.;

Autorizarea doamnei Anne-Marie Mancaș în calitate de membru al Directoratului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnului Dragoș-Mihai Neamțu în calitate de membru al Directoratului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnului Valentin – Daniel Moisuc în calitate de membru al Directoratului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea doamnei Livioara Andra Farcaș în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea domnului Nicolae Cătălin Munteanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea amendamentelor Codului Bursei de Valori București S.A. – Sistem Multilateral de Tranzacționare;

Autorizarea S.I.F. Banat - Crișana S.A. în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.) de tip închis, diversificat și înregistrarea acestuia în Registrul A.S.F. în această calitate;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. în vederea alinierii acestora la prevederile Regulamentului (UE) nr. 2088/2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Bombardier Transportation Shared Services Romania S.R.L., angajată în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Alstom Holdings, beneficiază de excepția de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societățile Țiriac Asset Holdings Limited și Țiriac International Foundation în vederea dobândirii unei participații calificate directe și indirecte din capitalul social al societății Allianz - Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de societatea Allianz Holding eins GmbH pentru dobândirea unei participații calificate directe din capitalul social al societății Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Avizarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.