Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 01.04.2020

Bucureşti, 1 aprilie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 

A)  Reglementare

Norma privind prorogarea unor termene privind raportările, publicarea informațiilor publice și transmiterea altor documente către Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul asigurărilor, ca urmare a situației generate de Covid-19 și instituirii stării de urgență în România (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii ocupaționale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.

Consiliul A.S.F. a decis sancționarea societății City Insurance cu amendă în cuantum de 100.000 de lei. În urma controlului efectuat au fost constatate o serie de încălcări ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Totodată, Consiliul A.S.F. a stabilit în sarcina asigurătorului obligația de a implementa măsuri de natură operațională și prudențială pentru remedierea deficiențelor constatate în cadrul acțiunii de control periodic, cu privire la modalitatea de lichidare a dosarelor de daună și la diminuarea nivelului unor riscuri identificate, măsuri care trebuie implementate până la finalul anului 2020.

Încetarea mandatului Fondului de Garantare a Asiguraților, în calitate de administrator temporar la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

 

C)  Autorizare

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Eurolife ERB Asigurări Generale S.A., pentru un nou mandat – domnul Alexandros Sarrigeorgiou, Președinte, domnul Vyron Sofos, Vicepreședinte, doamna Anita-Laura Nițulescu și domnii Georgios Kefalas și Nikolaos Delendas, membri;

Numirea membrilor Consiliului de Administrație ai societății Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A., pentru un nou mandat - domnul Alexandros Sarrigeorgiou, Președinte, domnul Vyron Sofos, Vicepreședinte, doamna Anita-Laura Nițulescu și domnul Georgios Kefalas, membri;

Numirea domnului Ionel Mirea în funcția de conducător executiv al societății Trust Asig Broker de Asigurare S.R.L.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Gothaer Asigurări Reasigurări S.A. ca urmare a reducerii capitalului social cu suma de 25.000.160 lei, de la valoarea de 84.789.230 lei la valoarea de 59.789.070 lei;

Modificarea Actului constitutiv al societății Sigura Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, asociat semnificativ, nou administrator);

Modificările Actului constitutiv al societății Condor - Broker de Asigurare S.R.L. (dobândire părți sociale prin succesiune, structura asociaților, numire administrator);

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România (CARE - România) S.A. și soluționarea notificării intenției acesteia de a desfășura activitate de asigurare în baza libertății de a presta servicii pe teritoriul Italiei;

Acordarea avizului societății Marsh Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pentru desfășurarea activității de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;

Modificările intervenite în documentele FDI Raiffeisen Global Equity administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar JPA & Audit și Consultanță S.R.L. a situațiilor financiare ale S.I.F. Oltenia S.A. pentru anii 2020 și 2021;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Vivre Deco S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de B.V.B.;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate emise de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de înregistrare a noilor caracteristici ale Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A. ca urmare a diminuării capitalului social;

Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Legmas S.A. Năvodari și radierea din evidențele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

D)  Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în anul 2019.


*********

Despre A.S.F.

A.S.F. este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.